Pod takim tytułem rusza w województwie kujawsko-pomorskim program mający na celu upowszechnianie wiedzy o sposobach rozwiązywania konfliktów. Program zainaugurowany zostanie podczas konferencji, która odbędzie się 15 lutego o godz. 11.00 w sali sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Udział w wydarzeniu wezmą przedstawiciele 59 szkół, które zgłosiły swój akces do programu. Uczestnikami wydarzenia będą m.in. dyrektorzy szkół, opiekunowie samorządów szkolnych, a także reprezentacje uczniów. Jest mi niezmiernie miło, że mam swój udział w procesie realizacji wspomnianego programu.

 

Pozwolę sobie przypomnieć, że program powstał w wyniku podjętej pod koniec ubiegłego roku współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Izbą Adwokacką w Bydgoszczy. Dotychczas przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i jej toruńskiej delegatury. Konferencja natomiast zainauguruje realizację szkoleń w 59 szkołach.

 

Agenda konferencji zakłada m.in. wystąpienia adwokatów i aplikantów Bydgoskiej Izby Adwokackiej. Po części oficjalnej będę miała zaszczyt wygłosić wykład zatytułowany "Mediacja jako alternatywna metoda rozstrzygania sporów". Kolejnym prelegentem będzie adwokat Sławomir Szymański, który w swym wystąpieniu zatytułowanym "Mediator – zawód czy misja" omówi arkana wspomnianej profesji. Następnie adwokat Aleksander Domek wygłosi wykład na temat "Mediacji szkolnych jako sposobu rozwiązywania konfliktów społecznych i kształtowania postaw obywatelskich na poziomie szkoły". Aplikant adwokacki Mariola Wach na zakończenie spotkania przedstawi "Dobre praktyki mediacji rówieśniczych".

 

 Artykuł opublikowany w dniu 13 lutego 2016 r.