Instytucja odszkodowania i zadośćuczynienia w praktyce zawodowej każdego adwokata stanowią „chleb powszedni”. Niemniej jednak zakres ich stosowania jest tak szeroki, iż nawet pobieżne omówienie wszelkich aspektów tej problematyki nie wydaje się możliwe. Zagadnienie owej odpowiedzialności stało się przedmiotem publikacji „Odszkodowanie i zadośćuczynienie w prawie polskim” opracowanej pod red. dra Igora Zgolińskiego.

 

W ramach publikacji przypadł mi w udziale zaszczyt zaprezentowania tematu „Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki drogowe”. Przygotowany przeze mnie artykuł przybliża tematykę odpowiedzialności cywilnej za szkody komunikacyjne, których zakres – w związku z wzrostem liczby uczestników ruchu drogowego – stale przybiera na znaczeniu.

 

Nadmienię, iż monografia zadedykowana została jednemu z „Wielkich” polskiej cywilistyki, jakim był prof. dr hab.  Zbigniew Radwański, który zmarł w dniu 20 grudnia 2012 r.

 

Artykuł opublikowany w dniu 20 marca 2013 r.