Uchwałą z dnia 26 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy przesądził, iż nieważność postępowania w sprawie, w której sąd rejonowy orzekł mimo właściwości sądu okręgowego bez względu na wartość przedmiotu sporu (art. 379 pkt 6 k.p.c.), zachodzi także wtedy, gdy sprawa została mu przekazana przez sąd okręgowy na podstawie art. 200 k.p.c.(sygn. akt III CZP 86/11).

 

Zgodnie z art. 200 k.p.c. sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu. Jednocześnie zauważyć należy, iż w takiej sytuacji sąd rejonowy, któremu sprawę przekazał sąd okręgowy jest związany postanowieniem o przekazaniu sprawy.

 

Artykuł opublikowany w dniu 1 lutego 2012 r.