Uchwałą z dnia 25 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy uznał, iż przyznanie przez sąd w postępowaniu o podział majątku wspólnego jednemu z małżonków własności niezabudowanej nieruchomości, nabytej uprzednio od gminy przez oboje małżonków na zasadzie wspólności majątkowej, nie powoduje wygaśnięcia prawa pierwokupu przysługującego gminie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (sygn. akt III CZP 71/11).

 

Artykuł opublikowany w dniu 1 grudnia 2011 r.