W uchwale z dnia 17 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy potwierdził, iż prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje także w razie śmierci małżonka pozostającego w separacji w rozumieniu art. 614 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (sygn. akt I UZP 8/11).

 

Zgodnie z powołanym w tezie orzeczenia art. 614§ 1 k.r.o., orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Artykuł opublikowany w dniu 22 stycznia 2012 r.