Na wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za zgodą zbywającego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać zaświadczenie o stanie zaległości składkowych zbywającego związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, powstałych do dnia nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

 

Takie orzeczenie wydał Sąd Najwyższy w dniu 17 stycznia 2012 r., rozstrzygając tym samym częste spory, jakie pojawiały się w praktyce na tym tle (sygn. akt I UZP 9/11).

 

Artykuł opublikowany w dniu 22 stycznia 2012 r.